Jumat, 08 Mei 2009

Sungai

Sungai merupakan jalan air alami. Laluan melalui sungai merupakan cara biasa air yang turun di daratan untuk mengalir ke laut atau takungan air yang besar seperti danau. Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan dengan kepada saluran dengan dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. Penghujung sungai di mana sungai bertemu laut dikenali sebagai muara sungai.

0 komentar:

Posting Komentar

Maaf, Komentar yang Saya Setujui Hanya Komentar yang Menurut Saya Bermutu